Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1002280 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

New in Denevr - ID: 1002280
 IP & Posted by:  71.33.129.232 on January 19, 2011 at 4:01pm
 Updated by:  January 19, 2011 at 8:25pm
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  littleton
 State/Province:  Colorado
 Zip:  80123
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  n/a
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mình vừa định cư US chi vài tháng, mọi thứ dường như thay đổi hoàn toàn, cái gì cũng mới lạ, cái gi cũng phải học hỏi, và mình biết mình phải cố gắng thật nhiều trong cuộc sống mới. Translate to English
 Free Time:  xem phim, du lịch, đọc truyện, lang thang ... Translate to English
 I Am:  Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gi biết không ? ! Để gió cuốn đi...... Translate to English
 Looking For:  Một tình bạn để chia sẻ. Translate to English

Back | Send Email to New in Denevr (ID: 1002280)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.