Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1003804 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Smile89 - ID: 1003804
 IP & Posted by:  115.75.29.177 on January 26, 2011 at 7:43am
 Updated by:  February 23, 2013 at 4:30am
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  SV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn đi du lịch dòng quanh thế giới cùng người mình yêu!!!! Translate to English
 Free Time:  Đi chơi uốn nước nói chuyện với bạn bè. Translate to English
 I Am:  Vui tính đơn giản dể hiểu. Translate to English
 Looking For:  Menly!Mình muốn quen bạn lờn tuổi hơn mình.Làm bạn đi chơi uốn nước nói chuyện vui vẻ . Translate to English

Back | Send Email to Smile89 (ID: 1003804)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.