Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1003978 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh Vân - ID: 1003978
 IP & Posted by:  123.28.124.58 on January 27, 2011 at 1:20am
 Updated by:  April 26, 2011 at 5:05pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  dalat
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  tìm 1 người bạn để chia sẻ lúc vui-buồn Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc , đi ăn uống với bạn bè Translate to English
 I Am:  Ham học hỏi , sống nội tâm và thích được an ủi. Translate to English
 Looking For:  1 người bạn , 1 người anh biết quan tâm chia sẻ . Translate to English

Back | Send Email to Thanh Vân (ID: 1003978)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.