Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1004669 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

banbonphuong - ID: 1004669
 IP & Posted by:  207.216.163.75 on January 30, 2011 at 8:03am
 Updated by:  February 27, 2011 at 2:38am
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  vancouver
 State/Province:  British Columbia
 Zip:  v3l2b2
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  construction,business
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  i will tell you when i get closer relationship between us Translate to English
 Free Time:  uống cà phê, xem tv, lên mạng ... Translate to English
 I Am:  ít nói, nhưng thích hàn huyên tâm sự với người hơp tánh ... Translate to English
 Looking For:  bạn bè, trẻ, có nghị lưc,khiêm tốn,vui vẻ thích giúp đở ,không tự cao,không khinh khi người bên cạnh mình... Translate to English

Back | Send Email to banbonphuong (ID: 1004669)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.