Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1007381 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

tran minh hoang - ID: 1007381
 IP & Posted by:  113.162.167.164 on February 10, 2011 at 6:53pm
 Updated by:  September 16, 2011 at 8:19am
 Gender:  Gay
 Age:  51
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  bảo vệ
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  Đời tôi bất hạnh, chẳng dám ước mơ gi, chỉ mong sống cho hết kiếp nầy thôi !!! Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc, đọc sách báo, xem phim, dạo phố.v.v... Translate to English
 I Am:  nói về mình thật là khó, cứ gặp nhau rồi sẽ rõ! 0.Neuf.0.VI.Huit.VII.0.Neuf.I.Trois! Translate to English
 Looking For:  Mong gặp một người dễ nhìn,tu 40t tro len, nghiêm túc và chân thành. Nick là ?ng già Thích 8! Hình bên không phải là tôi, xin thông cảm, nhưng nếu nhìn tôi bên ngoài cũng không đến nổi tệ đâu ! Translate to English

Back | Send Email to tran minh hoang (ID: 1007381)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.