Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1012311 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

MINH QUANG - ID: 1012311
 IP & Posted by:  113.165.168.180 on February 27, 2011 at 4:18am
 Updated by:  April 8, 2014 at 12:11am
 Gender:  Male
 Age:  51
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  NHA TRANG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  XÂY DỰNG
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  LÀM GIÀU Translate to English
 Free Time:  cafe , đọc sách , trồng hoa Translate to English
 I Am:  THÍCH ĐỦ THỨ; Một trà một rượu một đàn bà Ba cái lăng nhăng nó quấy ta Bỏ được thứ nào hay thứ ấy Có chăng bỏ rượu với bỏ trà? Translate to English
 Looking For:  TÌM BẠN NỬ > 40 TUỔI không1282742629 nick : ankhangnt1010 Translate to English

Back | Send Email to MINH QUANG (ID: 1012311)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.