Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1024628 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Find...My King - ID: 1024628
 IP & Posted by:  118.68.249.255 on April 12, 2011 at 12:03pm
 Updated by:  February 11, 2014 at 6:21pm
 Gender:  Male
 Age:  23
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ chí Mi
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  học sinh
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm Có dư . Muốn tích góp đễ làm chũ . kakak Translate to English
 Free Time:  Đi Vòng Vòng . Đi Chùa . Game online Translate to English
 I Am:  1 Ngừoi Bình Thuờng . Thẵng Thắng . đôi khi bị mất lòng nhìu ngừoi vì quá thẵng . Translate to English
 Looking For:  Đàng Hòang . Ko nhăn nhít . ko trẽ con quá Translate to English

Back | Send Email to Find...My King (ID: 1024628)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.