Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1025706 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Anthony Dang - ID: 1025706
 IP & Posted by:  115.75.59.236 on April 16, 2011 at 10:51pm
 Updated by:  November 3, 2014 at 1:06am
 Gender:  Lesbian
 Age:  28
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  photographer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: In Relationship
 My goal:  kinh doanh tốt, hp bền vững. ko thích phí thời gian vào những người đùa giỡn Translate to English
 Free Time:  tất cả tg đều dành cho người iu, cùng nấu ăn, coi fim... Translate to English
 I Am:  hết lòng vì ng mình yêu, hơi nóng tính 1 chút nhưng sẽ nguội ngay. cay đắng sự giả dối. Translate to English
 Looking For:   Translate to English

Back | Send Email to Anthony Dang (ID: 1025706)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.