Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1045655 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Romantic Lady - ID: 1045655
 IP & Posted by:  58.186.69.231 on June 27, 2011 at 11:57pm
 Updated by:  October 9, 2019 at 12:23am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  HCM
 Zip:  0909868S8S
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Business
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Được 1 lần mặc áo cô dâu. Translate to English
 Free Time:  Làm thinh, làm... ình 🥰😍😘 Translate to English
 I Am:  Seductive smile, romantic, emotional, passionate in luv. Nội tâm, tình cảm và lãng mạn. Thích nhõng nhẽo với Anh iu. Translate to English
 Looking For:  Who walked into my life and stop my tears. Người có Hiếu, có Tâm và Bản Lĩnh. Ai có gan nhào zô giúp E delete prolife này đi nè??? 💋💋💋 Translate to English

Back | Send Email to Romantic Lady (ID: 1045655)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.