Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1051075 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoang Long - ID: 1051075
 IP & Posted by:  27.3.53.41 on July 18, 2011 at 4:11am
 Updated by:  May 28, 2012 at 8:25am
 Gender:  Male
 Age:  25
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Sinh vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kiếm thật nhiều tiền, kiếm được 1 người để yêu thương, chăm sóc. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách báo, nghe nhạc, chat, game, cafe, ... Translate to English
 I Am:  Chân thật, tốt bụng, đối xử hết mình với bạn bè, vui vẻ Translate to English
 Looking For:  Ko biết nữa, tùy duyên :)) Translate to English

Back | Send Email to Hoang Long (ID: 1051075)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.