Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1054830 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

BoyGCute93 - ID: 1054830
 IP & Posted by:  113.162.237.126 on August 1, 2011 at 4:32am
 Updated by:  February 4, 2012 at 10:45pm
 Gender:  Gay
 Age:  20
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Student
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  kiếm được việc làm và một người tốt bên mình Translate to English
 Free Time:  xem phim, nghe nhạc, online, đọc sách, gym, swimming, hang out... Translate to English
 I Am:  một con người sống thật và tôn trọng tình cảm... Translate to English
 Looking For:  một ngưới sống thật, không giả dối,tôn trọng tình cảm, menly, cuộc sống ổn định, nghiêm túc...tình một đêm ==>>miễn tiếp !!! Translate to English

Back | Send Email to BoyGCute93 (ID: 1054830)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.