Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1056815 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

dalathoanghon48 - ID: 1056815
 IP & Posted by:  171.237.47.164 on August 8, 2011 at 12:24am
 Updated by:  March 25, 2018 at 8:36pm
 Gender:  Female
 Age:  60
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  dalat
 Zip:  14456
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  tudo
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  dai nêu la duyên phân co the cung nhau đi het đoan duong con lai..ngan.la ban tot cua nhau.cung rat quy. Translate to English
 Free Time:  doc sach.xem phim..va nêu co điêu kiên đi du lich do day. Translate to English
 I Am:  tôi la môt ngươi binh thương.song nhiêu ve nôi tâm.mong muon đươc lam quen va ket ban vơ i nhưng ngươi lon tuoi.co cuoc song binh thương.gian di. rat mong don nhân nhưng la thu chan tinh cua nhưng ngươi ban tot đen voi minh. Translate to English
 Looking For:  môt ngươi ban tri ky.co dao duc va chan tinh...xin cam on cac ban da ghe den.xin chuc cac ban mai mai la mua xuan..dc..hoathachthao 48. Ho so da het han.minh kg nhan duoc mail..dt khong chin chin bon mot hai bon chin bay tam. Translate to English

Back | Send Email to dalathoanghon48 (ID: 1056815)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.