Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1059723 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bảo Anh - ID: 1059723
 IP & Posted by:  113.161.73.41 on August 18, 2011 at 12:37am
 Updated by:  April 22, 2013 at 6:38pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  HCM-Việt N
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Current college student
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Ổn định sự nghiệp và lập gia đình Translate to English
 Free Time:  Hoạt động từ thiện tại báo Giác Ngộ.Ban thanh niên phật giáo Việt Nam,nghe nhạc,đi dạo biển Translate to English
 I Am:  Sống hướng thiện.Là người dễ chia sẻ và cảm thông.Vui vẻ và hòa đồng.Năng động và sợ nhất là ở không Translate to English
 Looking For:  Chân thành,nghị lực,hòa đồng vui vẻ Translate to English

Back | Send Email to Bảo Anh (ID: 1059723)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.