Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1061342 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mr Vuong - ID: 1061342
 IP & Posted by:  115.78.84.32 on August 23, 2011 at 6:23pm
 Updated by:  December 26, 2012 at 10:50pm
 Gender:  Male
 Age:  20
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  việc làm ỗn định.. Translate to English
 Free Time:  đi biễn - ca fe -leo núi and đi bơi.. Translate to English
 I Am:  Hãy tin là mình được yêu. Trong một thời gian . Trong một khoảnh khắc. Đừng nghĩ rằng mình sẽ được yêu luôn mãi. Hãy để lại một khoảng trống cho sự thay đổi bất ngờ. Vì cuộc đời ít có những gì là mãi mãi … ~ Translate to English
 Looking For:  chỉ muốn tìm người đến với mình bằng tình cảm nguyên chất, không pha trộn tình + tiền ... Translate to English

Back | Send Email to Mr Vuong (ID: 1061342)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.