Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1063800 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tim tri ky - ID: 1063800
 IP & Posted by:  171.242.155.165 on September 2, 2011 at 10:25am
 Updated by:  September 21, 2011 at 7:24pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  GV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  Nghe nhạc, online, đọc truyện, lang thang, đi chơi cùng bạn bè Translate to English
 I Am:  Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc/ Ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Translate to English
 Looking For:  Trái tim nóng, cái đầu lạnh. Translate to English

Back | Send Email to Tim tri ky (ID: 1063800)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.