Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1064512 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

nguyenmaitrinh - ID: 1064512
 IP & Posted by:  113.170.139.30 on September 5, 2011 at 6:52am
 Updated by:  October 11, 2011 at 9:23pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  tay ninh
 Zip:  tay ninh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  tho may
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  muốn tìm bạn dể tâm sự Translate to English
 Free Time:  giờ rảnh lên mạng độc báo , xem fim Translate to English
 I Am:  người hơi trầm tính , thích làm việc , không thích đi la cà nhiều chuyện chỉ thích đi du lịch xa . Translate to English
 Looking For:  Muốn tìm mộ người chân thật , hiền có lòng vị tha và hiểu biết nhiều để tâm sư học hỏi .neu hop se tien xa hon . Translate to English

Back | Send Email to nguyenmaitrinh (ID: 1064512)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.