Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1066675 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lê Trung Sơn - ID: 1066675
 IP & Posted by:  171.242.105.108 on September 13, 2011 at 8:18am
 Updated by:  July 7, 2012 at 6:10pm
 Gender:  Gay
 Age:  21
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Biên Hòa
 Zip:  0926503470
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Hiện tại &
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hiện tại đang đi lính và đang đống quân ở phường Phước Bình, Q.9, Tp. HCM. Ra quân tiếp tục đi học thêm ngành Kinh tế Translate to English
 Free Time:  Lên mạng, nghe nhạc (nhạc không lời, nhạc nhẹ), xem phim, đọc sách. Translate to English
 I Am:  Mọi thư từ các bạn xin gửi về Email: tinhnhuola@gmail.com Translate to English
 Looking For:  Tất cả các bạn trên mọi miền đất nước! Translate to English

Back | Send Email to Lê Trung Sơn (ID: 1066675)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.