Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1068084 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoàng Việ - ID: 1068084
 IP & Posted by:  118.68.152.93 on September 18, 2011 at 9:03am
 Updated by:  September 18, 2011 at 7:03pm
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Hồ Chí Mi
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  designer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  làm bạn, share mọi chuyện có thể 8 cho vui...đi xem phim cùng đi 1 mình hoài ngại quá.. ;-) Translate to English
 Free Time:  đi xem phim,cafe nghe nhạc Trịnh Translate to English
 I Am:  kg đẹp ngoại hình..nhưng vui vẻ,hòa đồng..... Translate to English
 Looking For:  nc vui vẻ, đi cafe ,nc.......vậy chắc đc rồi.....ghi nhiều quá sợ kg dc j,,,,:-) Translate to English

Back | Send Email to Hoàng Việ (ID: 1068084)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.