Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1072578 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

lam nhat huy - ID: 1072578
 IP & Posted by:  123.19.206.17 on October 3, 2011 at 8:51pm
 Updated by:  October 4, 2011 at 7:33pm
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Van Ninh N.Trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn chung thủy, thật lòng, yêu mình suốt đời Translate to English
 Free Time:  xem phim, đi chơi... Translate to English
 I Am:  hiền lành, hòa đoonhf, dẽ mến, luôn tôn trọng tình bạn và tình yêu, luôn yêu hết mình chỉ yêu một người mà thội Translate to English
 Looking For:  kín đáo, hòa đồng, dễ mến, luôn quan tâm và chia sẽ cho nhau,luôn chung thủy với mình, sẽ ở bên nhau suốt đợi dt:01225571484. nick chat:bgxwcyahọocom Translate to English

Back | Send Email to lam nhat huy (ID: 1072578)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.