Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1081841 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

oanh oanh - ID: 1081841
 IP & Posted by:  113.169.131.188 on November 5, 2011 at 9:31am
 Updated by:  May 25, 2014 at 9:34pm
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  dong nai
 Zip:  12345
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  buon ban
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tim nguoi ban de chia se buon vui trong cuoc song? Translate to English
 Free Time:  xem tivi,phim tinh cam doc bao Translate to English
 I Am:  tôi là một người luôn sống thầm lặng.vì thả,luôn lành nghề và học hỏi ghét sự lừa dối Translate to English
 Looking For:  tìm một người nghề nghiệp ổn định biết thông cảm cho nhau để đi hết quãng đời còn lại nick yahoo oanhnguyen00067 hoặc liên hệ số điện thoại (không chín không tám năm sau tám bốn ba hai) Translate to English

Back | Send Email to oanh oanh (ID: 1081841)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.