Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1082695 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

VienDu - ID: 1082695
 IP & Posted by:  87.145.171.241 on November 8, 2011 at 1:19am
 Updated by:  September 19, 2018 at 5:08pm
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Berlin
 Country:  Germany
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  KTS
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  du lịch quanh VN và vòng quanh thế giới Translate to English
 Free Time:  đọc sách, xem phim, nghe nhạc, thể thao và du lịch Translate to English
 I Am:  cái gì cũng biết một chút, có thể không giỏi nhưng đủ để nói chuyện Translate to English
 Looking For:  Bạn bè không giới hạn tuổi tác giới tính và biên giới, cùng nhau chia xẻ về cuộc sống, nhân sinh.Tìm bạn gái có cùng sở thích Translate to English

Back | Send Email to VienDu (ID: 1082695)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.