Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1086712 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Rosemary - ID: 1086712
 IP & Posted by:  82.128.82.76 on November 22, 2011 at 2:30am
 Updated by:  July 7, 2012 at 9:49am
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Florida
 State/Province:  Florida
 Zip:  32007
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Student.
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Là một sinh viên tìm kiếm trước cho một người đàn ông chăm sóc những người có thể tình yêu tôi với tất cả mọi thứ bởi vì sớm tôi sẽ được tốt nghiệp và tái định cư với người yêu của tôi .. Translate to English
 Free Time:  Tôi thích đi du lịch, đọc, thể thao, xem các công ty và chia sẻ những lý tưởng với những người .. Translate to English
 I Am:  Tôi cởi mở, chăm sóc, tôn trọng, Đi dễ dàng, từ bi, Tender Loving, tình cảm, tin tưởng xứng đáng, trung thực và Thiên Chúa Lo sợ .. Translate to English
 Looking For:  Đang tìm kiếm về phía trước để đáp ứng tình cảm, trung thành và message minh, trung thực, chăm sóc, Trung thành, yêu thương người kính sợ Thiên Chúa .. sự hiểu biết người đàn ông. Nhưng đối với những người đàn ông khôn ngoan có thể liên hệ với tôi ở đây rosemaryharrison446 at yahoooooo Translate to English

Back | Send Email to Rosemary (ID: 1086712)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.