Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1086743 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Vĩnh Hân - ID: 1086743
 IP & Posted by:  171.245.51.102 on November 22, 2011 at 4:31am
 Updated by:  April 4, 2014 at 7:06pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  tp hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  thợ làm tóc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tìm tình cảm thật sự để tiến xa hơn.... Translate to English
 Free Time:  đọc báo Translate to English
 I Am:  nóng tính,giàu tình cảm,yêu hoa... Translate to English
 Looking For:  người đàn ông chân thành,có trách nhiệm,nghiêm túc..(không đùa giỡn) Translate to English

Back | Send Email to Vĩnh Hân (ID: 1086743)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.