Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1089474 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hạng Long - ID: 1089474
 IP & Posted by:  123.20.249.241 on December 1, 2011 at 9:47pm
 Updated by:  January 22, 2014 at 10:18pm
 Gender:  Male
 Age:  20
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Current college student
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Yêu âm nhạc, thích bóng đá, thể thao, thể hình để có sức khoẻ dồi dào. Translate to English
 I Am:  Cuộc đời đó, có bao lâu đâu mà hững hờ. Translate to English
 Looking For:  Bạn gái Translate to English

Back | Send Email to Hạng Long (ID: 1089474)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.