Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1091092 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

dinh hong trung - ID: 1091092
 IP & Posted by:  1.54.8.139 on December 7, 2011 at 6:32pm
 Updated by:  December 7, 2011 at 7:07pm
 Gender:  Male
 Age:  26
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  ks xây dựng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  đi làm kiếm tiền lo cho gia đình và bản thân,sau đó tính tới chuyện lập gia đình. Translate to English
 Free Time:  lên mạng,xem ti vi,nghe nhạc,đọc sách xưa... Translate to English
 I Am:  vui tính,thẳng thắng,hòa đồng,biết thông cảm,... Translate to English
 Looking For:  vui vẻ,dễ thương,thẳng thắng,ko giả dối,biết chia sẻ,lắng nghe.... Translate to English

Back | Send Email to dinh hong trung (ID: 1091092)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.