Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1092950 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

MinhHoang - ID: 1092950
 IP & Posted by:  171.242.3.176 on December 14, 2011 at 7:19pm
 Updated by:  December 26, 2011 at 6:33am
 Gender:  Male
 Age:  27
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu ngắn:kinh doanh được thuận lời..Mục tiêu dài ko cần suy nghĩ về mục tiêu ngắn. Translate to English
 Free Time:  họp bạn bè cũ,cafe với đối tác,bowling,ăn uống,du lịch... Translate to English
 I Am:  lịch sự,tôn trọng,vui vẻ, biết lắng nghe quan điểm người đối diện,thích 1 chút lãng mạng nhẹ nhàng. Translate to English
 Looking For:  dễ thương,hiền,vui vẻ. Translate to English

Back | Send Email to MinhHoang (ID: 1092950)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.