Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1095519 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Em Xấu Quắc - ID: 1095519
 IP & Posted by:  113.170.172.28 on December 25, 2011 at 7:59am
 Updated by:  June 19, 2018 at 8:56am
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Trà Vinh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  thất nghiệp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  kiếm thật nhiều tiền để đi du lịch và làm từ thiện ! Translate to English
 Free Time:  thích đọc sách và 8 với mấy nguoi hàng xóm ! Translate to English
 I Am:  người bình thường không có gì nổi bật , đơn giản " vì Đó Là Em " Translate to English
 Looking For:  một người có thể ngồi nghe mình kể lể những điều vu vơ , có thể cho mình mượn vạt áo khi mình khóc , những khi mình hết tiền có thể cho mình vay , Translate to English

Back | Send Email to Em Xấu Quắc (ID: 1095519)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.