Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1096023 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

peheo - ID: 1096023
 IP & Posted by:  113.172.55.99 on December 27, 2011 at 5:39am
 Updated by:  December 14, 2018 at 2:56am
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  q9
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  học song và kiếm việc làm Translate to English
 Free Time:  ngủ , lướt web , đọc báo ,.... Translate to English
 I Am:  nói chuyện rồi sẽ biết mình là người như thế nào ^_^ Translate to English
 Looking For:  một ai đó chín chắn và trưởng thành biết quan tâm và lo cho gia đình là đủ Translate to English

Back | Send Email to peheo (ID: 1096023)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.