Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1099920 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mr Nam - ID: 1099920
 IP & Posted by:  118.68.186.105 on January 12, 2012 at 2:39am
 Updated by:  September 12, 2017 at 8:58pm
 Gender:  Male
 Age:  24
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Project Manager
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hoàn thành sứ mệnh của 1 người đàn ông. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, Online, đi bơi, xem phim. Translate to English
 I Am:  đam mê thể thao, là 1 người lãng mạn. Translate to English
 Looking For:  Tìm 1 người để mình đủ tự tin xóa profile này :) Cảm ơn đã đọc profile, Chúc mọi người vui vẻ. Translate to English

Back | Send Email to Mr Nam (ID: 1099920)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.