Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1100156 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

luân - ID: 1100156
 IP & Posted by:  123.21.57.84 on January 13, 2012 at 4:27am
 Updated by:  January 13, 2012 at 6:19pm
 Gender:  Male
 Age:  27
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  hcm city
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  unilever
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  mục tiêu đầu tiên là cố gắng hoc xong khoá qtkd để có thể tự làm kinh doanh, ko phụ thuộc vào 1 coty nào nửa... và sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nửa và sẽ có 1 ng bạn hieu6 mỉnh Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc, đá banh, xem phim hk va han quốc, đi dạo và ăn uống nửa, hi Translate to English
 I Am:  mình là 1 mẫu người vui vẽ, hoà đồng, nhưng đằng sau đó là cả 1 sự chuẫn bị về tương lai, và luôn hoàn thiện bãn thân hơn nữa Translate to English
 Looking For:  những người bạn có thể hỉu mình và nói chuyện với mình trong nhửng lúc vui nhất hay nhửng lúc bùn nửa..... nick gialuanuni Translate to English

Back | Send Email to luân (ID: 1100156)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.