Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1101805 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Valtino - ID: 1101805
 IP & Posted by:  41.211.207.44 on January 21, 2012 at 8:40am
 Updated by:  January 21, 2012 at 6:00pm
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Slim
 From City:  Rego park
 State/Province:  New York
 Zip:  10001
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Civil Enginer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tôi thích ăn, hoạt động ngoài trời, Đọc sách, Xem thể thao, May tinh Internet, chơi thể thao. Translate to English
 I Am:  Soy Valtino por su nombre, 45 años de edad 5,7 pie ojos color avellana, cabello gris, caucásico (blanco), tengo una idea rápida de humor inteligente, no fuma, no bebe, Christian. Me gusta la comida, actividades al aire libre, leer, ver Internet Deportes, Informática, jugar Sports.I soy un hombre buscando una buena mujer y la atención fiel a pasar el resto de mi vida º de with.I busca del corazón de una mujer que se tierno, amable, considerado de las necesidades de los demás, se aprecia que un marido puede amar a su manera que ella no era amado desde antes de Translate to English
 Looking For:  Tôi là một người đàn ông tốt đẹp tìm kiếm một người phụ nữ chăm sóc và trung thực để dành phần còn lại lần thứ của cuộc sống của tôi with.I đang tìm kiếm một người phụ nữ đó là đấu thầu trái tim, tử tế, quan tâm đến nhu cầu của những người khác sẽ đánh giá cao có một người vợ sẽ yêu anh ấytrong một cách mà ông không được yêu thương trước khi Translate to English

Back | Send Email to Valtino (ID: 1101805)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.