Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1109626 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Angle

Angle - ID: 1109626
 IP & Posted by:  113.172.176.74 on February 20, 2012 at 10:05pm
 Updated by:  May 17, 2016 at 2:34am
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Văn Phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG :) Gặp đúng 1 nửa còn lại của mình và đi đến hôn nhân ^_^ Translate to English
 Free Time:  NGHE NHẠC, XEM HÀI, ĂN UỐNG... Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, thẳng thắng,lúc cá tính lúc cũng rất ngọt ngào ^_^ Translate to English
 Looking For:  VUI VẺ, LỊCH SỰ, CHÂN THÀNH. NGƯỜI THEO ĐẠO THIÊN CHÚA THÌ PERFECT LUN. HIHI NHỮNG NG CÓ SUY NGHĨ/ ĐỀ NGHỊ KHIẾM NHÃ VUI LÒNG ĐỪNG LÀM PHIỀN. NẾU CÓ CẢM TÌNH VỚI ANGLE, HÃY ĐỂ LẠI LỜI NHẮN. ANGLE SẼ HỒI ÂM SỚM NHẤT CÓ THỂ. THÂN! Translate to English

Back | Send Email to Angle (ID: 1109626)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.