Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1109940 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh Vũ - ID: 1109940
 IP & Posted by:  123.22.26.220 on February 21, 2012 at 11:45pm
 Updated by:  February 24, 2018 at 5:58pm
 Gender:  Gay
 Age:  35
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hà Nội
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống với hy vọng ngày mai sẽ tươi sáng hơn. Translate to English
 Free Time:  Xem phim, lên mạng, đọc sách. Translate to English
 I Am:  Một người bình thường luôn khát khao sống tốt nhất có thể. Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn từ 45 tuổi trở lên, hiền, nghiêm túc, tình cảm. Translate to English

Back | Send Email to Minh Vũ (ID: 1109940)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.