Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1111222 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

BotGym9x - ID: 1111222
 IP & Posted by:  118.68.138.97 on February 26, 2012 at 11:51pm
 Updated by:  March 8, 2013 at 7:05am
 Gender:  Gay
 Age:  23
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Current college student
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tiếp tục thực hiện ước mơ...việc làm ổn định Translate to English
 Free Time:  gym. Translate to English
 I Am:  Bình thường. Dễ nhìn. Ko đẹp. Translate to English
 Looking For:  Tìm top bằng hoặc lớn tuổi hơn Chững chạc, kín đáo. Làm bạn lâu dài có thể nghĩ xa xôi hơn nếu hợp nhau. Có chơi thể thao, nếu chơi gym thì quá tốt vì cùng sở thích. Thích ai vận động 1 chút. Translate to English

Back | Send Email to BotGym9x (ID: 1111222)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.