Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1112249 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bình_TL - ID: 1112249
 IP & Posted by:  123.20.23.10 on March 1, 2012 at 7:57pm
 Updated by:  August 21, 2012 at 1:07am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  TP.HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Thiết kế
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn Translate to English
 Free Time:  Thích nấu ăn chăm sóc các con,gặp bạn bè...nếu ai muốn tìm hiểu tôi thì vào nick [nlkhangbinh nick nay da bi lấy cap xin khong vao]vao nick : ngoc_binh1968. Translate to English
 I Am:  Trầm tính,sống chân thật Translate to English
 Looking For:  Bạn từ 45tuổi trở lên,sống chân thật,biết chia sẽ,bạn khắp bốn phương,néu được có thể đi thêm bước nữa Translate to English

Back | Send Email to Bình_TL (ID: 1112249)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.