Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1112879 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nga73 - ID: 1112879
 IP & Posted by:  115.77.236.149 on March 4, 2012 at 12:35am
 Updated by:  October 29, 2013 at 11:47pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  111
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Giao luu va ket ban. Translate to English
 Free Time:  Đọc báo,suy nghĩ những chuyện đã qua và những gì sắp đến. Translate to English
 I Am:  Sẽ nói sau. Translate to English
 Looking For:  Mình sống đơn giản cho nên mục tiêu kết bạn cũng rất giản đơn,muốn tìm những người bạn hiền lành và nhất có tấm lòng chân thật và vị tha,biết chia sẽ những khó khăn và buồn vui trong cuộc sống.Chỉ mong được như vậy thôi. Translate to English

Back | Send Email to Nga73 (ID: 1112879)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.