Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1113375 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm Top Tv - ID: 1113375
 IP & Posted by:  113.170.183.127 on March 5, 2012 at 11:48pm
 Updated by:  March 23, 2015 at 12:27am
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  tra vinh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Make Up
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Làm việc......và tìm được 1 tấm ck Translate to English
 Free Time:  Lên Facebook..chơi game..có gì liên lạc với Điền 0933975700..FB Trần Hùynh Điền Translate to English
 I Am:  bình thường.mún tìm bạn để tâm sự.YH:huynh_dien_9091.......tim_top2014 Translate to English
 Looking For:  TOP làm ck..binh thuong đẹp chút hehe....dung co đẹp wa..see you Translate to English

Back | Send Email to Tìm Top Tv (ID: 1113375)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.