Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1115067 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

True Love - ID: 1115067
 IP & Posted by:  113.185.1.142 on March 13, 2012 at 2:25am
 Updated by:  March 15, 2012 at 6:59pm
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  New York
 State/Province:  New York
 Zip:  8454
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  President
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Yeu va Lay Vợ, That là Cô dơn muốn Tìm Vợ Viet Nam Xinh đẹp, đáng Yêu ! Translate to English
 Free Time:  HELLO ! You were very fortunate to receive this message! THIS MESSAGE WILL CHANGE YOUR LIFE. "Give me a fulcrum earth I will lift up" That's the famous saying of a great man, great scientists of all time in the fields of mathematical and physics, Sir Isaac Newton when he discovered value fore of leverage. Today those who know the power of "leverage FORE" will succeed in all the fields, Millionaires and Billionaires on worldwide are both apply this the method. Only 24 hours a day no anyone can use all that time to work, or make money. But now and today you can change the thinking and working smarter effective 1000-10.000 hours a day even 10.000- 100.000 hours a day ! and much more! THAT IS "LEVERAGE FORE"! http://youtu.be/CwvSRZquy24 Rich people think differently than middle class or poor people – in every facet of life. That's how rich people become rich Actually, it's in choosing what they see. Rich people see opportunities. And that's what shows up in their life. From here, you really want to change? ...We possessive the tools which able to help you develop great business and income over the world. It's "financial leverage" to help we realize plan to "financial freedom" for the future. "Financial Freedom Plan" that must be number one the goal of your life. The opportunity has transform my life and transform the life for millions of people around the world, why are you sitting here? "If tomorrow you would still doing what you did yesterday, the result will be the same! " A piece of advice : "Do not try to the bicycle-Inventing that following Rich people". Do not try to give out effort with a trivial question and then circle ridiculous an answer yourself which it will come back to you in the initial state alone! YOU LIVE IN THE INFORMATION BIG TECHNOLOGY AGE AND THE INTERNET But, YOU do not make use of "leverage fore" then real to repent of all your life RULES of LEVERAGED helped produce more MILLION of MILLIONAIRES AND BILLIONAIRE on World Wide. It would be unfortunate, if you say "I know" (!) "NOT WHAT YOU DO NOT KNOW THAT PREVENT YOUR LIFE "you know as do not know" it prevent YOUR SUCCESS " As you know, " POOR PEOPLE THINK THEY KNEW ABOUT EVERYTHING, RICH PEOPLE ALWAYS LEARNING AND DEVELOPMENT " POOR PEOPLE MAKE MONEY BY ALL HIS LIFE WHILE RICH PEOPLE MAKE MONEY FOR ALL HIS LIFE & THE FUTURE" This is an opportunity valuable to bring in CREATE PASSIVE INCOME LONG FOR YOU ON THE World Wide with multi-national huge MORINDA – WITH MORE THAN 100 YEARS OF EXPERIENCE OF FIVE FOUNDER MEMBER OF THE WORLD LEADERS. It's great! We have the Offices in 98 countries around the world that will helping you make ADVANTAGES OF BUSINESS DEVELOPMENT everywhere. http://www.tahitiannoni.com/select_country.html?target=www&ID=3420819 THIS IS A GREAT OPPORTUNITY TRANSFORM YOUR LIFE. "Discover the secrets of Wealth" http://success.tni.com/3420819 MORINDA MILLIONARE CONTEST. Click http://youtu.be/bLKI6rMp7zQ CREATE PASSIVE INCOME LONG FOR YOU. So, How do you will start with Tahitian noni Bioatives business ? If you live in other countries register online via the online link below: http://www.tahitiannoni.com/select_country.html?target=www&ID=3420819 Then choose your country and sponsored yours ID: 3420819 Translate to English
 I Am:  HELLO ! You were very fortunate to receive this message! THIS MESSAGE WILL CHANGE YOUR LIFE. "Give me a fulcrum earth I will lift up" That's the famous saying of a great man, great scientists of all time in the fields of mathematical and physics, Sir Isaac Newton when he discovered value fore of leverage. Today those who know the power of "leverage FORE" will succeed in all the fields, Millionaires and Billionaires on worldwide are both apply this the method. Only 24 hours a day no anyone can use all that time to work, or make money. But now and today you can change the thinking and working smarter effective 1000-10.000 hours a day even 10.000- 100.000 hours a day ! and much more! THAT IS "LEVERAGE FORE"! http://youtu.be/CwvSRZquy24 Rich people think differently than middle class or poor people – in every facet of life. That's how rich people become rich Actually, it's in choosing what they see. Rich people see opportunities. And that's what shows up in their life. From here, you really want to change? ...We possessive the tools which able to help you develop great business and income over the world. It's "financial leverage" to help we realize plan to "financial freedom" for the future. "Financial Freedom Plan" that must be number one the goal of your life. The opportunity has transform my life and transform the life for millions of people around the world, why are you sitting here? "If tomorrow you would still doing what you did yesterday, the result will be the same! " A piece of advice : "Do not try to the bicycle-Inventing that following Rich people". Do not try to give out effort with a trivial question and then circle ridiculous an answer yourself which it will come back to you in the initial state alone! YOU LIVE IN THE INFORMATION BIG TECHNOLOGY AGE AND THE INTERNET But, YOU do not make use of "leverage fore" then real to repent of all your life RULES of LEVERAGED helped produce more MILLION of MILLIONAIRES AND BILLIONAIRE on World Wide. It would be unfortunate, if you say "I know" (!) "NOT WHAT YOU DO NOT KNOW THAT PREVENT YOUR LIFE "you know as do not know" it prevent YOUR SUCCESS " As you know, " POOR PEOPLE THINK THEY KNEW ABOUT EVERYTHING, RICH PEOPLE ALWAYS LEARNING AND DEVELOPMENT " POOR PEOPLE MAKE MONEY BY ALL HIS LIFE WHILE RICH PEOPLE MAKE MONEY FOR ALL HIS LIFE & THE FUTURE" This is an opportunity valuable to bring in CREATE PASSIVE INCOME LONG FOR YOU ON THE World Wide with multi-national huge MORINDA – WITH MORE THAN 100 YEARS OF EXPERIENCE OF FIVE FOUNDER MEMBER OF THE WORLD LEADERS. It's great! We have the Offices in 98 countries around the world that will helping you make ADVANTAGES OF BUSINESS DEVELOPMENT everywhere. http://www.tahitiannoni.com/select_country.html?target=www&ID=3420819 THIS IS A GREAT OPPORTUNITY TRANSFORM YOUR LIFE. "Discover the secrets of Wealth" http://success.tni.com/3420819 MORINDA MILLIONARE CONTEST. Click http://youtu.be/bLKI6rMp7zQ CREATE PASSIVE INCOME LONG FOR YOU. So, How do you will start with Tahitian noni Bioatives business ? If you live in other countries register online via the online link below: http://www.tahitiannoni.com/select_country.html?target=www&ID=3420819 Then choose your country and sponsored yours ID: 3420819 Translate to English
 Looking For:  Xin chào bạn! Bạn đã rất may mắn khi nhận được thông điệp này! VÌ THÔNG ĐIỆP NÀY SẼ LÀM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN. ..."Hãy cho tôi một điểm tựa tôi sẽ nâng bổng trái đất lên "Đó là câu nói nổi tiếng của một vĩ nhân, nhà khoa học vĩ đại của mọi thời đại trong lĩnh vực vật lý & toán học ngài Isaac Newton khi ông khám phá ra "giá trị và sức mạnh của lực đòn bẩy". Ngày nay những ai biết ứng dụng đến sức mạnh của "lực đòn bẩy" sẽ thành công ở mọi lĩnh vực. Các nhà triệu phú & tỷ phú thế giới đều không thể không áp dụng phương pháp này. Trong công việc hầu như chúng ta phải dùng thời gian để đổi lấy tiền bạc, tất cả mọi người đều chỉ có 24 giờ, không ai có thể dùng hết 24h đó để đi làm, vào một ngày nào đó Bạn sẽ không thể dùng sức & thời gian để đi kiếm tiền vì lý do Bệnh tật, SỨC KHỎE lúc đó nguồn thu nhập của Bạn sẽ bị mất đi. Nhưng có một BÍ MẬT- Bí mật duy nhất có thể giúp Bạn & tôi làm việc thông minh hơn > 1.000- 10.000 giờ or 10.000- 100.000 giờ/ngày và hơn thế nữa! và Bạn kiếm tiền trong khi bạn đang ngủ! http://youtu.be/CwvSRZquy24 Đó là BÍ MẬT" SỨC MẠNH ĐÒN BẨY" sản sinh ra tiền và là thu nhập của bạn. Nếu như trong khi bạn đang ngủ, uống cooffe or đi du lịch mà các khoản tiền thụ đông vẫn chảy vào tài khoản của bạn đều đều! Bạn có cảm thấy tuyệt vời không...? Những người giàu có suy nghĩ khác với tầng lớp trung lưu hoặc những người nghèo - trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Đó là người giàu trở nên giàu hơn. Trên thực tế, đó là trong việc lựa chọn những gì họ nhìn thấy. Người giàu nhìn thấy những cơ hội. Và đó là những gì thể hiện trong cuộc sống của họ. *GIỜ ĐÂY BẠN THỰC SỰ MUỐN THAY ĐỔI? NẾU BẠN CHỈ MUỐN THÔI SẼ KHÔNG ĐỦ, MÀ PHẢI HÀNH ĐỘNG NGAY HÔM NAY. ...Chúng tôi đang sở hữu những công cụ KINH DOANH HIỆN ĐẠI tuyệt vời giúp bạn phát triển kinh doanh và thu nhập trên toàn thế giới. Đó là " SỨC MẠNH ĐÒN BẨY CÔNG CỤ" giúp chúng ta thực hiện kế hoạch "tự do tài chính" cho tương lai. "Kế hoạch Tự do tài chính" phải là mục tiêu số một của cuộc đời bạn. Cơ hội đã làm thay đổi cuộc đời tôi và hàng triệu con người trên khắp thế giới, sao bạn còn ngồi đây? Nếu bạn ngủ quên một ngày bạn sẽ đánh mất một phần của cuộc sống, nếu bạn bỏ qua CƠ HỘI này bạn sẽ đánh mất cả cuộc đời ! "NẾU NGÀY MAI BẠN VẪN LÀM NHỮNG VIỆC HÔM QUA BẠN ĐÃ LÀM THÌ KẾT QUẢ SẼ GIỐNG NHAU ! " LỜI KHUYÊN:" ĐỪNG CỐ PHÁT MINH RA XE ĐẠP- HÃY LÀM THEO NGƯỜI GIÀU & NGƯỜI THÀNH CÔNG" Đừng cố dặn ra một câu hỏi tầm thường rồi lại quẩn quanh tự trả lời một cách vô lý nó sẽ trở về với bạn ở trạng thái ban đầu mà thôi! BẠN ĐANG SỐNG TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ & BÙNG NỔ THÔNG TIN INTERNET NHƯNG LẠI KHÔNG BIẾT TẬN DỤNG "LỰC ĐÒN BẨY" THÌ THỰC LÀ HỐI TIẾC CẢ ĐỜI. QUY LUẬT ĐÒN BẨY ĐÃ GIÚP SẢN SINH RA NHIỀU TRIỆU TRIỆU PHÚ & TỶ PHÚ TRÊN KHẮP THẾ GIỚI. Sẽ thật đáng tiếc, nếu bạn nói " tôi biết rồi" (!) "KHÔNG PHẢI NHỮNG GÌ BẠN KHÔNG BIẾT NGĂN CẢN CUỘC ĐỜI BẠN MÀ CHÍNH "TÔI BIẾT RỒI" NÓ NGĂN CẢN SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN." BẠN BIẾT ĐÓ: "NGƯỜI NGHÈO NGHĨ HỌ ĐÃ BIẾT HẾT, NGƯỜI GIÀU THÌ LUÔN HỌC HỎI VÀ PHÁT TRIỂN" NGƯỜI NGHÈO CẢ ĐỜI ĐI KIẾM TIỀN TRONG KHI NGƯỜI GIÀU KIẾM TIỀN CHO CẢ ĐỜI & CẢ TƯƠNG LAI" * ĐÂY LÀ CƠ HỘI VÔ CÙNG GIÁ TRỊ MANG LẠI CÁC NGUỒN THU NHẬP LÂU DÀI CHO BẠN TRÊN KHẮP THẾ GIỚI VỚI TẬP ĐOÀN KHỔNG LỒ MORINDA BIOACTIVE - VỚI HƠN 100 NĂM KINH NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH CỦA NĂM SÁNG LẬP VIÊN DẪN ĐẦU THẾ GIỚI. THẬT TUYỆT VỜI! *CHÚNG TA CÓ CÁC VĂN PHÒNG Ở 98 QUỐC GIA TRÊN TOÀN THẾ GIỚI SẼ GIÚP BẠN THỰC HIỆN THUẬN LỢI PHÁT TRIỂN VIỆC KINH DOANH Ở MỌI NƠI. http://www.tahitiannoni.com/select_country.html?target=www&ID=3420819 ĐÂY LÀ CƠ HỘI LỚN LÀM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN. "KHÁM PHÁ BÍ MẬT SỰ GIÀU CÓ – CƠ HỘI TRỞ THÀNH NGƯỜI DẪN ĐẦU" http://success.tni.com/3420819 MỜI BẠN THAM GIA CUỘC THI TRIỆU PHÚ MORINDA. Vào Xem Ngay: http://youtu.be/bLKI6rMp7zQ TẠO THU NHẬP THỤ ĐỘNG LÂU DÀI CHO BẠN. PASSIVE INCOME FOR YOU VẬY BẠN SẼ BẮT ĐẦU DOANH NGHIỆP CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO...??? Nếu bạn ở các quốc gia khác hãy đăng ký trực tuyến online qua đường link sau và chọn quốc gia của bạn: http://www.tahitiannoni.com/henrysonhue , Sau đó đăng ký (SIGN UP & JOIN NOW) Làm thành viên Với SPONSOR- Người bảo Trợ là Nguyễn Duy Sơn, Số ID: 3420819 Translate to English

Back | Send Email to True Love (ID: 1115067)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.