Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1115264 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trang Đài - ID: 1115264
 IP & Posted by:  42.119.81.6 on March 13, 2012 at 10:00pm
 Updated by:  March 8, 2015 at 7:34pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Viet Nam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Protestant
 Education:  Current college student
 Occupation:  Inter Việt - Nhật
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Học để bổ sung kiến thức,để hiểu biết,để làm người... Translate to English
 Free Time:  Sinh sống ở một nơi mà hầu như không có thì giờ rãnh,con người của công việc. Translate to English
 I Am:  Đơn giản,nhưng cũng khó cắt nghĩa. Muốn học một ngành nghề nào đó để cống hiến cho mọi người bằng trí óc của mình. Translate to English
 Looking For:  Tất cả ai là Cơ đốc nhân,( only Protestant)trao đổi,học hỏi, để đời sống đức tin ngày càng tốt hơn. Hình nầy Trangdai chụp năm 2011,mặc áo dài màu vàng,bây giờ chắc già hơn (phụ nữ mà ) Translate to English

Back | Send Email to Trang Đài (ID: 1115264)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.