Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1116546 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

TIM E NOI AY - ID: 1116546
 IP & Posted by:  113.172.99.60 on March 18, 2012 at 9:40pm
 Updated by:  August 28, 2012 at 1:25am
 Gender:  Male
 Age:  30
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Cafe, online và Đi du lịch Translate to English
 I Am:  Mình ko muốn nhận xét về mình. Khi nói chuyện và tiếp xúc rùi bạn sẽ nhận xét chính xác hơn Translate to English
 Looking For:  Tất cả các bạn. YH của mình: ab_langbat2803 Translate to English

Back | Send Email to TIM E NOI AY (ID: 1116546)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.