Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1117421 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

hungnguyen - ID: 1117421
 IP & Posted by:  113.22.9.37 on March 22, 2012 at 7:59am
 Updated by:  June 26, 2012 at 10:57pm
 Gender:  Male
 Age:  36
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  ha noi
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Ai cũng có mục tiêu và ước mơ riêng của mình. tôi cũng vậy!! Translate to English
 Free Time:  du lịch , thể thao, xem phim, cafe , ... Translate to English
 I Am:  chan thanh,noi tam,tinh cam...mình sẽ tiết lộ them cho những ai quan tâm và muốn kết bạn với mình Translate to English
 Looking For:  tim nguoi cam thong,chia se...có cùng hoàn cảnh ,va sở thich giống mình. Translate to English

Back | Send Email to hungnguyen (ID: 1117421)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.