Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1117606 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh - ID: 1117606
 IP & Posted by:  222.254.162.127 on March 23, 2012 at 4:18am
 Updated by:  March 23, 2012 at 7:47pm
 Gender:  Male
 Age:  30
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Chơi cờ tướng, đọc báo, lên mạng xem tin tức Translate to English
 I Am:  Không đẹp, không giàu nhưng vui vẻ, dễ thương và tâm lý Translate to English
 Looking For:  Thông minh, năng động, vui vẻ, hòa đồng, có chí tiến thủ Translate to English

Back | Send Email to Minh (ID: 1117606)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.