Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1117696 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Việt Hòang - ID: 1117696
 IP & Posted by:  99.109.84.42 on March 23, 2012 at 12:39pm
 Updated by:  June 8, 2012 at 11:22am
 Gender:  Gay
 Age:  26
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  San Diego
 State/Province:  California
 Zip:  92105
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn ở chung cùng chia sẻ vui buồn. Mình dễ tính nên có thể move to everywhere. Translate to English
 I Am:  Tự do thích gì làm nấy. Làm nhiều hơn nói. I care for you by acting more than talking.Có thể liên lạc qua yahoo viethoang1310 . H không có thời gian để chat và cũng không về VN nên sorry trước các bạn ở VN đừng add nick h thanks Translate to English
 Looking For:  You can be talkative, but please dont be "teach-ative". If you care for me, please do something rather than say something. thanks Translate to English

Back | Send Email to Việt Hòang (ID: 1117696)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.