Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1118010 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Linh - ID: 1118010
 IP & Posted by:  121.44.126.7 on March 24, 2012 at 10:38pm
 Updated by:  March 26, 2012 at 11:41pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  phụ giúp gia đình
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có công việc tốt hơn. Tìm được một nửa còn lại. Translate to English
 Free Time:  Đi hát Karaoke với bạn bè và anh em trong gia đình. Nghe nhạc... Translate to English
 I Am:  Theo như bạn bè nói mình hiền và rất chân thật. Translate to English
 Looking For:  Mong người bạn trai thật lòng với mình. Translate to English

Back | Send Email to Linh (ID: 1118010)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.