Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1118126 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

huong pham - ID: 1118126
 IP & Posted by:  118.68.155.153 on March 25, 2012 at 7:17am
 Updated by:  September 14, 2012 at 10:01pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Human Resource
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có một gia đình hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, đọc sách, gặp bạn bè Translate to English
 I Am:  Nữ tính, đảm đang Translate to English
 Looking For:  Chân thật, tôn trọng tình yêu và người mình yêu. Translate to English

Back | Send Email to huong pham (ID: 1118126)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.