Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1118969 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

iloveyoubaby - ID: 1118969
 IP & Posted by:  1.54.151.167 on March 28, 2012 at 7:36pm
 Updated by:  April 6, 2012 at 12:05am
 Gender:  Male
 Age:  27
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ngã đau lắm phải ko?Nhưng tập xe mà chưa ngã thì chưa thể bít đi!Cuộc đời cũng vậy thôi..phải vấp ngã, chúng ta mới trưởng thành.vậy nên...Đừng bao giờ bỏ cuộc bạn nhé! Translate to English
 Free Time:  cafe,net xem news, thả diều, đi dạo công viên...~.~ Translate to English
 I Am:  Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác. y/h của mình iloveyou_baby0_0 Translate to English
 Looking For:  cái gì đến thì sẽ đến... Translate to English

Back | Send Email to iloveyoubaby (ID: 1118969)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.