Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1119263 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

cam tu - ID: 1119263
 IP & Posted by:  113.165.153.71 on March 29, 2012 at 11:46pm
 Updated by:  March 7, 2013 at 11:56pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Nha Trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Some college
 Occupation:  Giáo Viên
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Tình yêu, công việc và 1 gia đình hạnh phúc...:) Translate to English
 Free Time:  Xem phim, đọc sách....shopping Translate to English
 I Am:  Hiền, sống chân thành.....dễ tin người, dễ bị gạt :(.. Translate to English
 Looking For:  Thủy chung, người sống tình cảm...thông cảm, hiểu và biết chia sẻ ... Translate to English

Back | Send Email to cam tu (ID: 1119263)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.