Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1120218 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Henry Chun - ID: 1120218
 IP & Posted by:  118.68.37.44 on April 2, 2012 at 9:08pm
 Updated by:  June 22, 2012 at 11:19pm
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Tự Do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm tình yêu và tình yêu Translate to English
 Free Time:  lên mạng , chat , nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Đơn giản... Translate to English
 Looking For:  miễn sao là 1 con người tốt bụng là được. liên hệ qua yh nha: xmas_4 Translate to English

Back | Send Email to Henry Chun (ID: 1120218)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.