Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1123626 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hồng Thy - ID: 1123626
 IP & Posted by:  113.165.147.122 on April 16, 2012 at 8:11pm
 Updated by:  April 26, 2012 at 10:17pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nha Trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm cho mình một nữa để thương yêu... Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, chân thành, đt không một sáu chín bảy bảy sáu một một năm tám Translate to English
 Looking For:  Chung thủy, chân tình, hài hước, Yh! lolemnt2012 Translate to English

Back | Send Email to Hồng Thy (ID: 1123626)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.