Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1127411 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

hy vọng - ID: 1127411
 IP & Posted by:  115.78.133.49 on May 1, 2012 at 10:54pm
 Updated by:  January 28, 2015 at 7:04pm
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  HCM
 Zip:  SAI GON
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  KINH DOANH
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  CÙNG CHIA SẺ BUỒN VUI TRONG CUỘC SỐNG Translate to English
 Free Time:  TIM BẠN MONG CÓ MỐI QUAN HỆ TỐT .SẼ HỒI ÂM THƯ CÓ HÌNH. Translate to English
 I Am:  VUI TÍNH .NHIỆT TÌNH .THÂN THIỆN HÒA ĐỒNG Translate to English
 Looking For:  NAM TRÊN 52 TUOI . LICH SỰ.CÓ CHIỀU SÂU TRONG CUỘC SỐNG . ..XIN ĐỂ LẠI.YAHOO .THÀNH THẬT CẢM ƠN .. Translate to English

Back | Send Email to hy vọng (ID: 1127411)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.